مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددبا سلام. سوال من در مورد کوتاژ است. مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده درج شده در کوتاژ (برگ سبز گمرکی) با مالیات و عوارض ارزش افزوده ی درج شده در برگه ی وضعیت پرداخت تفاوت دارد اما جمع کل پرداختی یکی است. ملاک اظهار در ارزش افزوده کدام است؟
پاسخ:
مالیات ارزش افزوده به دو قستمت تقسیم میشود . 6% به سازمان امور مالیلتی و3% به شهرداری تعلق می گیرد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام