مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددضمن سلام و خسنه نباشید . شماره کارت عضویت قدیمی من 11110450 و کارت بازرگانی 414420 بود کارت عضویت جدید اتاق تهران به شماره 0033942056 برای اینجانب در سایت اتاق بازرگانی فعال است اما هنوز قابل استفاده نیست .واریزی وجه اتاق انجام شد بارگذاری شد . مدارک و مستندات حضورا توسط کارشناس اتاق رویت شدو احراز شد. اکنون در سایت وزارت صمتNTSW اقدام به در خواست صدور کارت بازرگانی نموده ام ولی سایت پیام میدهد چون فرآیند عضویت در اتاق تهران در حال اجراست لذا نمیتوانید درخواست کارت بازرگانی کنید مگر آنکه فرایند جاری عضویت در اتاق به اتمام برسد . بی زحمت به این مشکل رسیدگی فرمایید . دست شما درد نکند سالم باشید .
پاسخ:
سلام. شما مراجعه حضوری داشتید و توضیحات لازم به شما داده شد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام