مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13503 عددبا سلام درخواست ما ( شرکت سهامی خاص ) ، به علت موجود نبودن روزنامه ابقای مدیرعامل از اتاق ایران به اتاق تهران عودت داده شده در صورتیکه روزنامه رسمی معرفی مدیر عامل مربوط به تاریخ 1399/12 پیوست شده است و روزنامه های بعد از این تاریخ مربوط به موارد دیگر مانند معرفی بازرس قانونی و تغییر آدرس و ... می باشند و روزنامه معرفی مدیرعامل به اعتبار خود باقی است . لطفا راهنمایی بفرمایید
پاسخ:
سلام. پرونده شما برای بررسی مجدد به اتاق بازرگانی ایران ارجاع داده شده است و در صورت ایراد مجدد ، در سربرگ شرکت تعهدنامه روزنامه ابقای مدیرعامل بارگزاری گردد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام