مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددسلام برای صادرات کد 2513 آیا نیاز به مجوز از ارگان خاصی هست ؟
پاسخ:
مشمول مجوز خاصی نیست ولی مشمول عوارض صادراتی معادل 20%ارزش کالا است . با توجه به تغییر سریع مقررات در صورت قصد صادرات از دفتر صادرات گمرک ایران نیز استعلام نمایید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام