مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13047 عددسلام وقتی با یک طرف خارجی قرار دادی به زبان انگلیسی می بندیم آیا این قرار داد در داخل ایران اعتبار دارد و در صورت عدم اجرا قرار داد او میتواند علیه ما اقدام نماید؟ با تشکر
پاسخ:
بررسی شد  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام