مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددبا سلام , اگر کارفرما سفته حسن انجام کار بگیرد اما به واسطه انجام وظیفه واردات یا صادرات که ماهیتا ریسک پذیر می باشد و کارمند منتهی سعی خود را جهت انجام بهینه کار انجام دهد آیا در صورت وقوع اتفاقی که منجر به هزینه و خسارت مالی شود آیا این سفته حسن انجام کار به جریان می افتد ؟
پاسخ:
با سلام ، طبق ماده ۴۵ قانون کار کارفرما فقط در موارد زیر می تواند از مزد کارگر برداشت نماید. قانون صراحتا اجازه داده باشد مانند بیمه و مالیات ، بابت مساعده ، اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر پرداخت کرده باشد طبق ضوابط داخلی شرکت و توافقات انجام شده ، چنانچه مبلغی به اشتباه اضافه تر به کارگر پرداخت شده باشد، اجاره خانه سازمانی که با توافق کارگر بوده باشد، وجوهی که جهت خرید اقلام ضروری از طرف کارگر از شرکت تعاونی همان کارگاه خریداری شده باشد. دریافت هزینه وخسارت درسایر موارد برحسب رای مراجع قضایی بعنوان جبران خسارت موضوع خارج از ماده 45 قاتونکار میباشد و مدعی می تواند پس از طرح شکایت واثبات موضوع مطالبه خسارت از طریق ممکن نماید.
 
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام