مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددباسلام سه نوع مکمل خوراک دام به نامهای زیر هستند که کد های تعرفه آنها جهت واردات را می خواستم بدانم میتونین لیزین ترئونین و اینکه آیا واردات آنها برای شرکتی که تا کنون سابقه واردات آنها را نداشته مجاز است یا خیر؟
پاسخ:
با سلام لطفا مراتب را از گمرک اجرایی مربوطه یا دفتر تعیین تعرفه گمرک ایران استعلام نمایید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام