مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13047 عددبا سلام آیا جهت دریافت کارت بازرگانی جهت اشخاص حقوقی بایستی اظهارنامه ثبت دفاتر تجاری ارائه گردد؟ اگر جواب بلی است فرآیند دریافت آن به چه ترتیبی است؟ با تشکر
پاسخ:
سلام . جهت دریافت کارت بازرگانی ، اظهارنامه ثبت دفاتر تجاری الزامی است و باید از اداره ثبت شرکتها دریافت نمایید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام