مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13781 عددسلام یک نفر از کارگران خط تولید دچار سانحه شده است و انگشت دست ایشان قطع گردید . به بیمارستان منتقل شد عمل جراحی پیوند انجام شد و در حال مرخصی میباشد . کل هزینه ها از طرف شرکت تقبل گردید . شرکت دارای بیمه مسئولیت مدنی و تمام پرسنل دارای بیمه تکمیلی هستند . قطعا اعلام حادثه به تامین اجتماعی از الزامات قانونی میباشد و لی با توجه به اینکه شرکت هزینه ها را پرداخت کرده و کارگر هم از مزایای بیمه مسئولیت استفاده خواهد کرد و همچنین بعد از سپری شدن مرخصی بازگشت به کار خواهد داشت . شرکت تمایل ندارد به تامین اجتماعی اعلام حادثه کند آیا اعلام و یا عدم اعلام این موضوع تبعاتی در پی خواهد داشت ؟
پاسخ:
باسلام
اگرچه طبق قوانین موضوع گزارش حادثه بایستی ظرف 3 روز به تأمین اجتماعی گزارش گردد، لکن چنانچه شاکی (کارگر حادثه دیده) در این خصوص اقدامی ننماید و ادعایی نداشته باشد، تأمین اجتماعی متوجه حادثه نخواهد شد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام