مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13777 عددبا سلام تعرفه دقیق جک پالت دستی که دارای ظرفیت 3 تن و بالابری تا 70 سانتی متر به وسیله یک جک هیدرولیکی را دارد چیست ؟ تعرفه دقیق استاکر تمام برقی که دارای مکانیزم بالا بردن با نیروی هیدرولیک و جابجا کردن کالا را دارد و ظرفیت 1.5 تن به ارتفاع 3.5 متر را دارد چیست ؟
پاسخ:
دو کالایی که ذکر شده نیاز به کاتالوگ داردتا مشخص شود که ایا توان جابجایی ان چه مقدار است - یعنی می توان ان را جزو وسایل حمل ونقل که با دست کشیده میشود در ردیف 8716 طبقه بندی نمو د یاخیر ؟- اکنون با فرض اینکه کار اصلی ان بلند کردن است دو کالای مزبور به ترتیب ذیل ردیف های 84279090 و84271021 طبقه بندی میشود . برای ثبت سفارش بهتر است طبق ماده 43 قانون امور گمرکی با دردست داشتن کاتالوگ از دفتر تعرفه گمرک ایران رسما استعلام تعرفه نمایید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام