مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13052 عددبا سلام , درصورتی که بخواهیم حوز ه فعالیت ، بازرگانی باشد برای گرفتن کارت بازرگانی آیا باید به چند فعالیت یا محصول بازرگانی اشاره کنیم یا می تواند تمام فعالیت ها و محصولات از طریق بازرگانی را شامل شود ؟ مانند شرکت های general trading
پاسخ:
سلام. انتخاب رشته فعالیت از سامانه اتاق بازرگانی حذف شده و به سامانه جامع تجارت منتقل شده است و از سازمان صنعت و معدن پیگیری گردد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام