مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13773 عددبا سلام. کارخانه ی تازه تاسیس تولید باتری های لیتیوم یون. یکی از مواد اولیه ی مورد نیاز برای تولید باتری های لیتیوم یون الکترولیت می باشد. این ماده مایع که مایع است آیا نیاز به اخذ مجوز در هنگام ترخیص دارد؟ کد تعرفه این مایع چیست؟
پاسخ:
اگر جز عناصر فلزات قلیا یی باشد در ردیف 28051900 طبقه بندی میشود .. مجوز استاندارد نیاز دارد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام