مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13188 عددبا سلام در ویدیو کارت بازرگانی از خدمات اتاق بیمه تکمیلی اعضا و پرسنل بود . ایا ایا امکان فراهم شده است ؟
پاسخ:
شرکت های بیمه گذار خدمات بیمه تکمیلی را به شرکت هایی عرضه می نمایند که تعداد پرسنل 50 نفر به بالا باشد. لکن اعضای اتاق تهران می توانند به نماینده بیمه آسیا مستقر در اتاق بازرگانی تهران مراجعه نمایند و چنانچه تمایل به بیمه نمودن اعضا و پرسنل شرکت خود داشته باشند با هر تعداد نفر از خدمات بیمه تکمیلی بهره مند شوند.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام