مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13052 عددبا سلام در فرایند کارت بازرگانی . در مرحله اموزشیم . انتخاب سه شاخه انتخابی از چهارده شاخه در چه مرحله ای هست ؟ یک مرحله ثبت نام قبل اموزش انجام دادیم .
پاسخ:
سلام. رشته فعالیت از سامانه اتاق بازرگانی حذف شده و به سامانه جامع تجارت منتقل شده است.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام