مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13773 عددباسلام لطفا حقوق و عوارض گمرکی و ... در مورد این دو کد کالایی میفرمایید لطفا؟ 96161000 و 84248910
پاسخ:
در مورد 96161000-حقوق گمرکی 4%وسود بازرگانی51% -و درمورد 84248910-حقوق گمرکی 4% وسود بازرگانی6%- البته هردو 9% مالیات ارزش افزوده و1% عوارض هلال احمردارند.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام