مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13188 عددبا عرض سلام در زمان تنظیم قراردادهای داخلی ، روزنامه رسمی و گواهی امضاء از طرف های تجاری اخذ و سپس امضاهای قرارداد تکمیل می گردد می خواستم بپرسم در قرارداد های بین المللی و با شرکتهای خارجی این فرآیند چگونه است ؟ آیا سفارتخانه های ایران در آن کشورها از این بابت خدماتی می دهند؟
پاسخ:
با ایشان تماس حاصل شد و شماره دفتر جناب آقای یاوری جهت اخذ مشاوره در اختیار ایشان قرار داده شد  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام