مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13047 عددنیاز به اطلاعات در مورد صادرات سیر در یک کانتینر 20 فوت
پاسخ:
برای صادرات وواردات نیاز به کارت بازرگانی وجود دارد. پس از قرارداد باشرکت حمل کالا را به گمرک اظهار میکنید با تعهد باز گشت ارز ظرف مدت چهار ماه.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام