مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13773 عددبا سلام و ادب و احترام وارد کننده کاغذ و مقوا بعنوان شخص حقیقی هستم اگر به وارد کننده کاغذ و مقوا حقوقی تغیر دهم مالیات من کمتر می شود؟
پاسخ:
محاسبه مالیات برای اشخاص حقیقی بر مبنای ماده 131 ق.م.م. و اشخاص حقوقی بر مبنای ماده 105 ق.م.م. صورت می گیرد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام