مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13773 عددبا سلام و ادب و احترام وارد کننده حقیقی هستم چگونه می توانم اطلاعات در مورد نحوه محاسبه مالیات مودیان گروه یک اعم از حقیقی و حقوقی و تفاوت این دو بدست آورم؟
پاسخ:
مالیات اشخاص حقیقی بر اساس ماده 131 قانون مالیات های مستقیم و مالیات اشخاص حقوقی بر اساس ماده 105 قانون مالیات های مستقیم محاسبه می شود ... لطفا این دو ماده قانونی را به دقت مطالعه کرده و در صورت هرگونه ابهام با تلفن 88714472 امور مالیاتی اتاق تهران جهت مشاوره تلفنی تماس حاصل فر مایید  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام