مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13773 عددباسلام.لطفا مالیات صادرات ماده معدنی خام با کد 25111090 (باریت) را اعلام فرمایید.
پاسخ:
پرسش شما صحیح نیست چرا که اصولا مالیات به عملکرد کل فعالیت های یک مودی تعلق می گیرد و نه یک کالا . صرفا میتوانیم چنین پاسخ دهیم که به موجب ماده 141 قانون مالیات های مستقیم ، 20 درصد از درآمد حاصل از صادرات مواد خام به نرخ صفر محاسبه می گردد ، بنا بر این ، مالیات صرفا به 80 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام تعلق می گیرد  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام