مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13188 عددسلام جهت صدور کارت بازرگانی بیش از دو ماه در مرحله بررسی اتاق بازرگانی قرار گرفتیم . این مدت تاخیر طبیعیه؟
پاسخ:
سلام. پرونده شما 10 مهر در مرحله بررسی قرار گرفته است و تاخیری نداشته است.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام