مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13188 عددباسلام ، درخصوص میزان پرداختی حق بیمه سخت وزیان اور توضیح دهید.
پاسخ:
به استناد ماده 14 آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، معادل چهار درصد (4%) میزان مستمری برقراری بیمه شده و4% حق بیمه به موجب استفساریه (7300 روز ) نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان‌آور را که توسط صندوق تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌گردد به طور یکجا به سازمان یاد شده پرداخت نماید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام