مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13188 عددسلام روز بخیر چه کالاهای برای صادرات به کشور عراق ممنوع میباشداگر امکان دارد لیست کلی برایم ارسال فرمایید
پاسخ:
اگر منظور ممنو عیت صدور از طرف ایران باشد لیست انها درماده 126 قانون امور گمرکی امده است . صدور بقیه بارعا یت مقررات مربوطه ازاد است . لازم است قبل از هراقدام نام کالا مشخص شود تا شرایط صدور اعلام گردد  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام