مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13781 عددسلام صبح بخیر بیزحمت میشه بگید ما چطوری میتونیم فرایند تمد ید کارت عضویت که دوباره اقدام کردیم حذف کنیم ؟ما خودمان از سامانه میتوانتیم حذف کنیم یا باید از طرف اتاق باید حذف شود ؟
پاسخ:
سلام. فرایند شما توسط اتاق تهران حذف خواهد شد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام