مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13773 عددسلام ، اگر کارفرما اقدامات اصلاحی در خصوص مشاغل سخت وزیان آور داشته باشد آیا کمیته ملزم به خارج کردن مشاغل میباشد؟
پاسخ:
باسلام ،کارفرمایان کارگاه‌های دایر از تاریخ تصویب آیین نامه تمام یا برخی از مشاغل آنها در کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی یا شورای عالی حفاظت فنی ، ‌سخت و زیان آور شناخته شده یا می شود مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استاندارد‌های مشخص شده در قانون کار و آیین نامه‌های مربوط( مصوب شورای عالی حفاظت فنی ) و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیان آوری مشاغل موضوع بند "الف" ماده (1) را حذف و نتیجه را کتباً به کمیته بدوی موضوع ماده (8) این آیین نامه برای بررسی و تایید گزارش نمایندوکمیته ملزم به اظهار نظرمیباشد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام