مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13781 عددبا سلام برای صادرات کنسرو تن ماهی به کشورهای عربی چه مجوزی و از کجا باید اخذ بشه؟ تعرفه گمرگی صادرات کنسرو تن ماهی چقدر است ؟آیا مالیات ارزش افزوده هم تعلق می گیرد ؟
پاسخ:
کنسرو تن ماهی مشمول ردیف 1604وردیف های فرعی براساس نوع ماهی میباشد.. صدور مجوز وزارت بهداشت واستاندارد را نیاز دارد . صدور ان از مالیات واگر ملیاتی هم داده شود به هنگام صدور مسترد میگر دد.البته اگر خریدارنیاز به مجوز داشته باشد با هزینه او اخذ میشود.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام