مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13279 عددبا سلام ، همزمان با تقاضای کارت بازرگانی حقوقی برای شرکت ، دفتر مرکزی شرکت نیز از جنوب تهران به شمال تهران در حال انتقال و ثبت تغییر مذکور در ثبت شرکت ها است ، حوزه مالیاتی شرکت ما اکنون حوزه جنوب تهران است و طول می کشد تا به حوزه شمال انتقال یابد ، ایا در ادامه فرایندصدور کارت بازرگانی انتقال حوزه مالیاتی شرکت ما الزامی است؟ یا استعلام از حوزه مالیاتی کنونی ما صورت می گیرد ؟ تا در اینده حوزه مالیاتی را عوض کنیم؟ سپاسگزارم راهنمایی فرمایید.
پاسخ:
سلام. استعلام گواهی ماده 186 دارایی در سامانه جامع تجارت انجام می شود و این استعلام و ارسال نامه سیستمی از حوزه ای انجام می گردد که در اطلاعات کداقتصادی شما درج شده باشد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام