مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13781 عددباعرض سلام خسته نباشید با توجه به اینکه پرونده این شرکت برای تمدید کارت بازرگانی داری نواقص بوده که این نواقص شامل نامه از دارایی برا ی سال مالی 1397و1399 مبنی براینکه برگ قطعی دریافت نشده است می باشد ولی متاسفانه نامه دارایی مفقود شده است واز سامانه نیز برداشته شده است ما نمی توانم از سامانه دربیاوریم خواهشمند است درصورت امکان نامه در سامانه مجدد بارگذاری شود .باتشکر هفت سنگ سازه غرب
پاسخ:
سلام. پرونده شما به سامانه جامع تجارت عودت داده شده و باید از سامانه جامع تجارت پرونده را به اتاق بازرگانی ارجاع دهید تا دسترسی شما در اتاق بازرگانی فعال شود و نامه دارایی را مجددا دریافت کنید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام