مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13386 عددسلام برای مشتری در روسیه قصد صادرات بتاکاروتن را دارم با توجه به اینکه این محصول وارداتی است از چه طریقی می‌توانم مبلغ ارزش گزاری شده در گمرک تهران را بدانم ؟ تا برای پرداخت نرخ رفع تعهد ارزی دچار مشکل نشوم ، و آیا این محصول تعرفه صادراتی دارد یا خیر؟
پاسخ:
بتا کاروتن ذیلردیف 32041800 طبقه بندی میشود . صدور ان مجوز بانک نیاز دارد . برای قیمت به سایت گمرک -بخش ارزش - مراجعه نمایید  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام