مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13386 عددبا سلام و ارادت، آمار صادرات روغن گیاهی خوراکی (فصل 15 کتاب قانون) در پنج سال گذشته تا دی 1401 مورد نیاز است، لطفا به تفکیک روغنها (دسته بندی فصل 15) و مخصوصا صادرات به مقصد کشورهای عراق، روسیه، سوریه، قطر، عمان و ارمنستان در نظر گرفته شود.
پاسخ:
با سلام؛ طی 10 ماهه نخست 1401، حدود 26.2 هزارتن از انواع روغن (کدهای تعرفه زیرمجموعه فصل 15) به ارزش حدود 29 میلیون دلار به کشور صادر شده است. صادرات انواع روغن طی بازه مورد بررسی به کشورهای عراق، سوریه، قطر، عمان، روسیه و ارمنستان به ترتیب حدود 7.6 میلیون دلار، 4.2 میلیون دلار، 6.2 هزار دلار، 11 هزار دلار و 5 دلار بوده است. صادرات انواع روغن ها ذیل فصل 15 کتاب مقررات صادرات و واردات از ارمنستان طی 10 ماهه 1401 صفر بوده است. اطلاعات تکمیلی در خصوص صادرات انواع روغن ها طی سال های 1395 تا 10 ماهه 1401 در فایل پیوست به منظور بهره برداری قرار داده شده است.

ثبت پرسش جدیدارسال پیام