مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددسلام ایا صادرات سنگ به عمان امکان پذیر است؟
پاسخ:
با سلام؛ بر اساس کتاب مقررات، صادرات سنگ ‏ها تحت کد تعرفه ۲۵۱۵ (سنگ مرمر، سنگ ‏های تراورتن، سنگ ‏های اکوسین و سایر سنگ ‏های آهکی برای تراش (Monumental) یا ساختمان که وزن مخصوص ظاهری آن ‏ها مساوی ۲.۵ یا بیشتر باشد و سنگ رخام (Alabaster) حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مستطیل) و صادرات مصنوعات سنگی تحت کد تعرفه 6802 ( سنگ تراش‏پذیر کار شده، یا سنگ ساختمان به استثنای سنگ لوح) کار شده و اشیای ساخته شده از این سنگ ‏ها، غیراز سنگ ‏های مورد استفاده برای سنگ فرش، مکعب بزرگ یا کوچک برای موزائیک کاری و همانند، از سنگ طبیعی (ازجمله سنگ لوح) حتی روی تکیه ‏گاه؛ دانه تراشه و پودر، از سنگ طبیعی ( همچنین سنگ لوح) که به‏ طور مصنوعی رنگ شده باشند، صورت می ‏پذیرد.
بر اساس آمار گمرک، طی ۱۱ ماهه ۱۴۰۱، 399 تن محصول از کد تعرفه ۲۵۱۵ به ارزش 25.6 هزار دلار و 11.5 هزار تن محصول از کد تعرفه 6802 به ارزش ۲ میلیون دلار به کشور عمان صادر شده است، لذا با توجه به صادرات انجام گرفته، به نظر نمی رسد منعی برای صادرات کالاهای تحت این تعرفه ها وجود داشته باشد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام