مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عدددر رابطه با تغییرات آئین نامه مشاغل سخت وزیان آور مصوبه جدیدی وجود دارد؟
پاسخ:
باسلام ، پیشنهادات تغییرات درآئین نامه مشاغل سخت وزیان اور باهمکاری دستگاههای اجرایی از طریق شورای گفتگو اتاق ایران برای هیات دولت ارسال گردیده ودرحال پیگیری است .  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام