مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عدددرود راهنمایی بفرمایید برای احراز بازرگان بودن به سفارت کانادا صرف ترجمه کارت کافی است ویا اطاق خدماتی میدهد.
پاسخ:
سلام. اتاق هم تاییدیه کارت و هم نامه به سفارت ارائه می دهد و بستگی به درخواست شما و سفارت دارد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام