مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13503 عددسلام راجع ترخیص بیل مکانیکی برای معدن ما مجوز معدن داریم ایا نیاز به کارت بازرگانی هم داریم؟ برای ثبت سفارش چگونه اقدام کنیم از سامانه جامع و بصورت معمول یا روش دیگری دارد؟ ایا میتوانیم ارز نیمایی بگیریم یا خیر؟ ایا این امکان وجود دارد که دستگاه بدون تخلیه در گمرک با اخذ تضمینات به معدن برود و پروسه ی ترخیص سپس انجام بگیرد یعنی معدنمون دو ماه بخاطر روند اداری تعطیل نشود
پاسخ:
برای واردات وصادرات کارت بازرگانی لازم است ولی اگر برای معدن خودتان وارد میکنید میتوانید با مجوز وزارت صمت بدون داشتن کارت بازرگانی وارد نمایید . ثبت سفارش لازم است .ارزی که به ان تعلق میگیرد تالار دوم وحدود 43000تومان است البته اگر ورود موقت -با رعایت شرایط مربوطه -نمایید میتوانید زودتر تر خیص وبعدا ترخیص قطعی نمایید .برای جلوگیری از مشکلات بعدی با گمرک نزدیک محل فعالیت تماس بگیرید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام