مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عدداینجانب ماکان آریاپارسا دارای کارت بازرگانی حقوقی برای شرکت پارس پندار نهاد به شناسه ملی 10260559951 در اتاق بازرگانی استان اصفهان هستم. چنانچه دفتر مرکز شرکت در تهران باشد، بابت انتقال به اتاق تهران چه روندی باید انجام گردد؟
پاسخ:
سلام. از سامانه اتاق بازرگانی ثبت نام انتقال را انجام دهید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام