مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددسلام، حجم کنسانتره پرتقال و کنسانتره سیب وارداتی به ایران رو می‌خواستم، میتونید راهنماییم کنید؟
پاسخ:
کد hsاب پرتقال20091900و کنسانتره سیب 20097900 است . میتوانید در سایت گمرک بخش امار براساس کدهای مزبور اطلاعات لازم را بدست اورید . ولی وارداتی برای دو کالای مزبور نداشته ایم  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام