مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددسلام بر شما. محل ثبت شرکت در اصفهان است. آیا بدون ثبت نام در اتاق اصفهان، می توان در اتاق تهران ثبت نام کرد و عضو شد؟
پاسخ:
سلام. جهت ثبت نام و دریافت کارت عضویت از اتاق تهران باید محل ثبت شرکت در تهران باشد و یا شرکت تولیدی باشد که آدرس کارخانه تهران باشد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام