مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددسلام وقت بخیر آیا می توان روغن خام را به صورت ورود موقت وارد کرد بعدش تصفیه کنیم و بسته بندی و بعدش صادرات کنیم؟
پاسخ:
با سلام؛ طی مذاکرات صورت گرفته با دفتر صادرات گمرک ج.ا.ا، در حال حاضر واحدهای تولید می توانند نسبت به ورود موقت روغن خام به منظور فرآوری و پردازش در کارخانجات و صنایع روغنی و صادرات محصول استحصالی با رعایت مفاد ماده 51 قانون امور گمرکی اقدام نمایند. بدین منظور لازم است واحد تولیدی فرم های مندرج در آدرس https://tccim.ir/?addr=87uy13 را تکمیل نماید. فرم های مربوط به ورود موقت مواد اولیه ماده 51 قانون امور گمرکی به همراه مدارک مورد نیاز و دستورالعمل تکمیل آن ها در فایل پیوست به منظور بهره برداری شما ارائه شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با دفتر صادرات به شماره تماس: 82991 - داخلی 3408- ارتباط برقرار نمایید.

ثبت پرسش جدیدارسال پیام