مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددسلام ما یک شرکت بازرگانی هستیم خودمان وارداتمان را اغلب به مصرف کننده نهایی می فروشیم، سالهاست که عمده فروش ما در یک مغازه ای که سرقفلی آن را با موافقت مالک اجاره کرده ایم می فروشیم و مبالغ فروش از طریق پوز به حساب شرکت واریز می شود و بر اساس آم مالیات می پردازیم. از آنجایی که قرارداد اجاره با صاحب سرقفلی مجاز نیست، صاحب سرقفلی هم مشمول مالیات مشاغل می شود. آیا راهکاری جهت اظهار این مغازه به عنوان شعبه شرکت بدون داشتن قرار داد رسمی وجود دارد؟
پاسخ:
خیر  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام