مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددبا سلام میزان واردات سالیانه ی آدیپیک اسید به کشور چقدر هست؟ برای یک پروژه تحقیقاتی
پاسخ:
با سلام؛ اسید آدی پیک و املاح و استرهای آن تحت کد تعرفه 2971200 در کتاب مقررات صادرات و واردات طبقه بندی می شود. طی سال ۱۴۰۱ حدود 20.6 هزارتن از محصول مزبور به ارزش 38.9 میلیون دلار از کشورهای امارات متحده عربی، چین و ترکیه وارد شده که کشور چین با سهم 81 درصد از کل ارزش واردات عمده مبادی وارداتی این محصول بوده است. شایان ذکر است آمار واردات اسید آدی پیک برای ۵ سال اخیر بر حسب وزن، ارزش ریالی و دلاری به منظور بهره برداری شما ارائه شده است.

ثبت پرسش جدیدارسال پیام