مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13537 عددباسلام مدارک مربوط به گروه فعالیت شامل چه مدارکی میشه؟
پاسخ:
سلام. مدارک گروه فعالیت شامل پروانه فعالیت اقتصادی یا ارائه معرفی نامه از پارک های علم و فن آوری و مراکز رشد و یا گواهی ثبت در دفتر تجاری از حوزه مربوطه می باشد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام