مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13774 عددسلام و وقت بخیر کد تعرفه برای انواع سرم چیست؟ میزان صادرات و واردات آن دلاری و مقداری در سال 1400 یا 1401 چقدر بوده؟
پاسخ:
باسلام، بر اساس کتاب مقررات صادرات و وادرات، سرم ‏ها ذیل کد تعرفه 300212 (آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی) طبقه بندی می شود که بر اساس کاربرد به کد تعرفه های 30021210 (با کاربرد پزشکی) و 30021220 (باکاربرد دامپزشکی) و 30021230 (با کاربرد تحقیقاتی و آزمایشگاهی) و 30021290 (سایر) تقسیم می شود. طی دو ماهه 1402، حدود 54 تن به ارزش 17.9 میلیون دلار از مجموع آنتی سرم ها به کد تعرفه 300212 وارد کشور شده است. همچنین طی همین بازه زمانی حدود 84 تن به ارزش 7.3 میلیون دلار از مجموع آنتی سرم ها به کد تعرفه 300212 به مقاصد مختلف صادر شده است.
شایان ذکر است اطلاعات درخواستی شما شامل میزان صادرات و واردات سرم طی سال های 1400 و 1401 به تفکیک کد تعرفه، وزن و ارزش دلاری در فایل پیوست به منظور بهره برداری شما ارائه شده است.

ثبت پرسش جدیدارسال پیام