مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13774 عددبا سلام یک نیرو جدید جذب شده است که تحت پوشش بیمه شرکت نفت از طرف پدرشان هستند و ما برای تعهدات بیمه ای خودمان چگونه باید اقدام کنیم ؟
پاسخ:
باسلام
ایشان تا زمانی که فاقد شغل باشد به عنوان فرد تبعی تحت پوشش بیمه پدرشان هستند و به محض اشتغال از تبعیت ایشان خارج می شوند. لذا شرکت مکلف است نسبت به بیمه عنوان ایشان نزد سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام