مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13774 عددباسلام، آیا مدیرعامل شرکت مشمول قانون مشاغل سخت وزیان آور میباشد.؟
پاسخ:
باسلام ، مدیرعامل شمولیت قانون کار را نداشته واز قانون مشاغل سخت وزیان آور نمی تواند استفاده نماید . ضمنا" اگر مدیر عامل همزمان به کار دیگری مشغول باشد این موضوع قابل بررسی میباشد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام