مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13774 عددسلام پس از صدور کارت عضویت اتاق مجددا به مرحله پیش نویس هدایت شدم که به اشتباه یا درست برگشت به صمت را زدم حال چه کنم ایا باید دوباره پبش نویس را پر می کردم؟
پاسخ:
سلام. وارد سامانه جامع تجارت شوید و پرونده را مجددا ثبت درخواست نمایید تا در سامانه اتاق بازرگانی دسترسی شما ایجاد گردد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام