مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13774 عددشرکت ما دارای اعتبار کارت عضویت 1 ساله هست برای تمدید کارت اقدام کردیم بعد از گذشت دوهفته از رفع نواقص کارت در مرحله بررسی اتاق رفته است بعد از تماس با کارشناسان میگن کارت عضویت تمدید شود ایا وقتی اعتبار یک ساله دارد نیاز است مجدد ا کارت عضویت تمدید گردد
پاسخ:
سلام. برای درخواست کارت بازرگانی باید اعتبار کارت از یک سال بیشتر باشد و اگر مدت اعتبار کمتر باشد بایستی مجدد تمدید گردد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام