مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13774 عددبا سلام در مراجعه ای که به اداره امور دارایی و مالیات داشتم ، ممیز مربوطه گفت وقتی فعالیت ندارید از طریق سامانه پرونده مالیاتی خود را غیر فعال کنید و در اینصورت نیاز به ارسال اظهارنامه مالیاتی نخواهید داشت اما با رجوع به سامانه my tax و راهنمایی که برای غیر فعالسازی پرونده مالیاتی داشت گزینه غیر فعالسازی را پس از انتخاب گزینه جزئیات پرونده مالیات پیدا نکردم البته گزینه ای به نام درخواست فعالسازی وجود دارد پرسش این است که نحوه غیر فعالسازی پرونده مالیاتی چیست؟
پاسخ:
در این واحد مشاوره ها بر مبنای قانون ارئه می گردد ، با توجه به تغییر مکرر طرز کار سامانه ها توصیه می شود در این خصوص به اداره امور مالیاتی محل مراجعه فرمایید  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام