مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13774 عددسلام شرکت ما عضو اتاق بازرگانی کاشان است. آیا میتوانیم علاوه بر این، در اتاق بازرگانی تهران نیز عضو باشیم؟ در سامانه هنگام ثبت درخواست عضویت، شناسه کاربری شرکت را تکراری میداند و نمیتوانیم ثبت نام را انجام دهیم
پاسخ:
سلام. باید از گزینه انتقال به استان تهران استفاده نمایید و کارت عضویت را از اتاق تهران درخواست نمایید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام