مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13774 عددسلام.برای اخذ کارت بازرگانی نیاز به کد رهگیری واحد اقتصادی می باشد.از آنجا که در منطق ویژه اقتصادی واگذاری اراضی از طریق قرارداد صورت می پذیرد ، برای دریافت کارت بازرگانی چه مسیری باید طی گردد؟
پاسخ:
سلام. جهت پیگیری در مورد محل کسب و کار به سازمان صنعت و معدن مراجعه گردد.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام