مشاوره

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 13774 عددباسلام احتراما جهت اخذ کارت بازرگانی اتحاديه شرکتهاي تعاوني کشاورزي دامداران استان اردبيل از سامانه جامع تجارت اقدام گردید اما امکان انتخاب اتاق در سامانه مذکور وجود نداشت. از این رو در سامانه اتاق بازرگانی سازمان متولی اتاق تعاون ایران بصورت پیش فرض ثبت شده است. ایا امکان تغییر نوع اتاق و ارجاع پرونده به اتاق بازرگانی و معرفی اتاق بازرگانی بعنوان سازمان متولی وجود دارد؟ آیا تعاونی‌ها باید از طریق اتاق تعاونی اقدام به اخذ کارت نمایند یا امکان اخذ کارت مانند سایر شرکت ها از اتاق بازرگانی را دارند؟
پاسخ:
سلام. الزاما شرکت های تعاونی باید از اتاق تعاون کارت دریافت کنند و در مورد سامانه جامع تجارت هم سوالی داشتید از سازمان صنعت و معدن پیگیری نمایید.  
 

ثبت پرسش جدیدارسال پیام